Rendszeres gy.véd.kedv.

Hátrányos helyzettel kapcsolatos információk

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

- ingyenes étkezés

- természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány évente kétszer)

           

 

Abban az esetben állapítja meg a gyámhatóság a kedvezményre való jogosultságot, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

           

             - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át (39.900 Ft)

             - ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza

            - ha a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos

 

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050 Ft)

            - egyéb esetekben, feltéve, hogy az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a                                törvényben meghatározottat

 

Egy évre állapíthatják, ezután a formanyomtatvánnyal igényelhető újra a hivatalban.

 

 

 

Hátrányos helyzetű (2H):

 

- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

                       

                        - a szülő alacsony iskolai végzettsége

                          (legfeljebb alapfokú végzettségről szóló bizonyítvány)

                       

                        - szülő alacsony foglalkoztatottsága

                         (a r.gy.v.k. igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult, vagy az igénylést                                                           megelőző 16 hónapból min. 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott)

                       

                         - elégtelen lakókörnyezet

                          (félkomfortos vagy komfort nélküli lakás, szükséglakás, stb.)

 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű (3H):

 

- ha a fenti három körülményből legalább kettő fennáll

- nevelésbe vett gyermek

 

A r.gy.v.k. megállapításával egyidejűleg kérelemre állapítja meg a gyámhatóság a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A r.gy.v.k. megállapítását követően is kérelmezhető, és a r.gy.v.k. jogosultság lejártával szűnik meg.

 

 

Kérjük a szülőket, hogy a határozatok lejártakor intézzék az igénylést, a kedvezményeket csak érvényes határozattal tudjuk biztosítani.