Családvédelmi Központ

"Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ

Intézményvezető: Radványi Judit 
Cím: 2360 Gyál Rákóczi utca 42-44. 
Telefon: 29/345-487
Fax: 29/340-659
Hétfő: 8.00 - 16.00 óráig
Kedd: 8.00 - 16.00 óráig
Szerda: 8.00 - 18.00 óráig
Csütörtök: 8.00 - 15.00 óráig
Péntek: 8.00 - 13.00 óráig Csak krízis ügyelet.


A 2007. december 31-ig Gyál Város Önkormányzatának Szociális és Családvédelemi Központjaként működött intézményünk, amely jogutóddal megszűnt, így 2008. január 1-től a "Kertváros" Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntarásával alakult meg intézményünk. (A kistérséghez tartozó települések: Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa. Minden településen működik intézményünknek területi irodája.) A feladatellátás a következő feladatokra terjed ki: családsegítő szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.


Családsegítő Szolgálat

A Családsegítő Szolgálat alapvető célja az érintett településeken élő családok, személyek szociális és mentálhigiénés problémák által veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe kerültek segítése. Az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülők számára nyújtott segítség, beilleszkedési program keretében valósul meg.
A családgondozók munkáját pszichológus és jogász is kiegészíti. Elsősorban a családgondozók által már ismert kliensek veszik igénybe a szolgáltatásukat, ettől függetlenül térítés mentesen rendelkezésre áll minden lakos számára.


Gyermekjóléti Szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének általános célja: hogy elősegítse az illetékességi területén lévő gyermekek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, jólétét, családban történő nevelkedést, hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjában történő kiemelésének megelőzéséhez, segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.

 

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a rászoruló önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, behatárolt ideig, lakókörnyezetében biztosítja.
A szociális étkeztetésben részesülőknek lehetőség van arra, hogy igény szerint a napi egyszeri meleg étel kiszállításra kerüljön.
Szerdánként ingyenes ruhaosztást tartunk Intézményünk udvarán, ahol bárki korlátozott mennyiségű ruhát válogathat saját és családja részére.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A rászorulóknak életkoruk és egészségi állapotuk szerint lehetősége van arra, hogy otthonukban telepítésre kerüljön egy speciális berendezés, amely segítségével azonnali riasztást kérhetnek sürgős esetben a diszpécser központon keresztül.
A készülék révén a diszpécser központ munkatársával közvetlen, szóbeli kommunikáció lehetséges, amely segíti a mielőbbi és hatékony intézkedést, ez magában foglalja a gondozónő azonnali értesítését, tájékoztatását a felmerült problémákról. Tapasztalataink szerint a készülék sok esetben életmentő funkciót is betölt.