Mezeyné Szennyai Judit

Mezeyné Szennyai Judit (Judit néni)

Első és jelenlegi munkahelyem 1980. szeptember 1.-től a gyáli Liliom Óvoda (régen 1. sz. Napköziotthonos Óvoda). Oklevelemet a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szereztem.
Elvégeztem a „Szív Kincsesláda” alternatív egészségpedagógiai tanfolyamot. 2001. szeptemberétől váltott műszakban, jelenleg is, a Bambi csoport egyik óvónénije vagyok. 1999. végén megalakult az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány, ahol a Kuratórium elnöki tisztségét töltöm be. 2000. júniusától a Liliom Óvoda általános vezető helyettese vagyok. 2003-ban óvodai szakértő oklevelet szereztem a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán.
2004. január elején megalakult az óvoda Minőségirányítási Támogató csoportja, melynek vezetője vagyok. Az elmúlt évek során, több továbbképzésen vettem részt, (pl. kézműves technikák természetes anyagokból, játékpszichológia, mérés — értékelés az óvodában stb.) ami egyrészt a csoportban végzett, másrészt a helyettesi munkámban is sok segítséget jelent. Pedagógiai munkámban fontosnak tartom a gyerekek életkorának és pedagógiai programunknak megfelelő fejlesztését. Fontosnak tartom a folyamatos továbbképzést, új dolgok elsajátítását, amit a napi munkámban hasznosítani tudok.