Bambi csoport

A Bambi csoport fényképei


bambi

A csoport óvodapedagógusa

Mezeyné Szennyai Judit (Judit néni)

Első és jelenlegi munkahelyem 1980. szeptember 1.-től a gyáli Liliom Óvoda (régen 1. sz. Napköziotthonos Óvoda). Oklevelemet a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szereztem.
Elvégeztem a „Szív Kincsesláda” alternatív egészségpedagógiai tanfolyamot. 2001. szeptemberétől váltott műszakban, jelenleg is, a Bambi csoport egyik óvónénije vagyok. 1999. végén megalakult az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány, ahol a Kuratórium elnöki tisztségét töltöm be. 2000. júniusától a Liliom Óvoda általános vezető helyettese vagyok. 2003-ban óvodai szakértő oklevelet szereztem a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán.
2004. január elején megalakult az óvoda Minőségirányítási Támogató csoportja, melynek vezetője vagyok. Az elmúlt évek során, több továbbképzésen vettem részt, (pl. kézműves technikák természetes anyagokból, játékpszichológia, mérés — értékelés az óvodában stb.) ami egyrészt a csoportban végzett, másrészt a helyettesi munkámban is sok segítséget jelent. Pedagógiai munkámban fontosnak tartom a gyerekek életkorának és pedagógiai programunknak megfelelő fejlesztését. Fontosnak tartom a folyamatos továbbképzést, új dolgok elsajátítását, amit a napi munkámban hasznosítani tudok.


A csoport óvodapedagógusa

Juhászné Túri Kinga (Kinga néni)

2007.-ben végeztem a Szarvason, a Tessedik Sámuel Főiskolán, Óvodapedagógus szakon. Pályakezdőként érkeztem a Liliom Óvodába 2007 szeptemberében. Azóta itt dolgozom, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Két gyermekemmel voltam otthon gyeden. A Bambi csoportból mentem el kisfiammal gyedre, és 2014 szeptemberében ide is jöttem vissza. Célom a gyermekek egyéni képességeihez mértem, minden tudásom átadása számukra. Mindemellett családias légkör kialakítása, másság elfogadtatása, a gyermekek számára a megfelelő fejlődés biztosítása.

2016 januárjától óvodánkban intézményvezető-helyettesként is tevékenykedem.


A csoport szakképzett dadusnénije:

Tóthné Takács Ilona (Ica néni)