Bambi csoport

A Bambi csoport fényképei


bambi

A csoport óvodapedagógusa

Mezeyné Szennyai Judit (Judit néni)

Első és jelenlegi munkahelyem 1980. szeptember 1.-től a gyáli Liliom Óvoda (régen 1. sz. Napköziotthonos Óvoda). Oklevelemet a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szereztem.
Elvégeztem a „Szív Kincsesláda” alternatív egészségpedagógiai tanfolyamot. 2001. szeptemberétől váltott műszakban, jelenleg is, a Bambi csoport egyik óvónénije vagyok. 1999. végén megalakult az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány, ahol a Kuratórium elnöki tisztségét töltöm be. 2000. júniusától a Liliom Óvoda általános vezető helyettese vagyok. 2003-ban óvodai szakértő oklevelet szereztem a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán.
2004. január elején megalakult az óvoda Minőségirányítási Támogató csoportja, melynek vezetője vagyok. Az elmúlt évek során, több továbbképzésen vettem részt, (pl. kézműves technikák természetes anyagokból, játékpszichológia, mérés — értékelés az óvodában stb.) ami egyrészt a csoportban végzett, másrészt a helyettesi munkámban is sok segítséget jelent. Pedagógiai munkámban fontosnak tartom a gyerekek életkorának és pedagógiai programunknak megfelelő fejlesztését. Fontosnak tartom a folyamatos továbbképzést, új dolgok elsajátítását, amit a napi munkámban hasznosítani tudok.


A csoport óvodapedagógusa

Roik Szilvia (Szilvi néni) 

A Gyáli Liliom Óvodában 2013-ban kezdtem pedagógiai asszisztensként dolgozni. Később teljesült a vágyam és lehetőségem nyílt Szarvason a Gál Ferenc Főiskolán az óvodapedagógus szakot, Zeneóvoda, Népköltészet a nevelésben, Gyermek és Gyógytestnevelés specializációval elvégeznem. Számomra fontos, hogy a gyermekek egy családias, nyugodt, szeretetteljes, légkörben töltsék el napjaikat. A Bambi csoport egyik óvónénijeként nagy hangsúlyt fektetek a gyermekek elfogadására, tiszteletére, megbecsülésére, az életkori sajátosságok figyelembe vételére, az eltérő fejlődési ütemű, különleges gondozást igénylő gyermekek ellátására, egyéni készségek, képességek kibontakoztatására. Kiemelt feladatként kezelem a gyermekek egészséges életmódra nevelését és a mozgásfejlesztést, amelyekhez kapcsolódóan folyamatosan továbbképzéseken veszek részt.

A csoport szakképzett dadusnénije:

Tóthné Takács Ilona (Ica néni)